Karayolu Cezaları

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almama cezası - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası
Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına ( SRC5 ) sahip sürücünün istihdam edilmeme cezası
SRC5 Belgesi olmayan sürücü çalıştıran işletmelere uygulanacak ceza
Yazılı talimatın araçta bulunmama cezası - Yangınla mücadele teçhizatının bulunmama cezası
Genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulunmama cezası
Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi almama cezası
Sınıf1 ve Sınıf7 tehlikeli yükleri için taşıma izin belgesinin fotokopisinin araçta bulunmama cezası
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin tehlikeli madde taşıyan araçta bulunmama cezası
UN Onaylı ambalaj kullanmama cezası
ADR Uygunluk Belgesi olmayan araçlara dolum yapılma cezası
Patlayıcı madde ve gaz yüklü taşıtların, Türk boğazları bölgesindeki köprü ve tüp geçitlerden geçişleri cezası

01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında uygulanacak 655 sayılı KHK'nın 28. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre

İdari Para Cezaları

 

YÖNETMELİK MADDESİNİN HÜKMÜ CEZAİ MADDE İÇİN DAYANAK 2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)
 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(c):Yönetmelik Md. 6(3)'e aykırı hareket edenler

 

 

1162 TL

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmama Cezası
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(ğ):Yönetmelik Md. 33'e aykırı hareket edenler

 

 

3114 TL

 

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına ( SRC5 ) Sahip Sürücünün Istihdam Edilmeme Cezası
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(ç):Yönetmelik Md. 9/1(a)'ya aykırı hareket edenler

 

 

Gönderene - 602 TL

 

Yazılı Talimatın Araçta Bulunmama Cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(d):Yönetmelik Md. 9/1(ç)'ye aykırı hareket edenler

 

 

Gönderene - 301 TL

Taşımacıya - 301 TL

Sürücüye - 60 TL

Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi Almama Cezası

Tehlikeli maddelerin yıırt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan ancak, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış taşıt sahipleri;

a) 2014 model taşıtlar için 1/7/2017 tarihine kadar,

b) 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) 2012 model taşıtlar için 1/7/2018 tarihine kadar,

ç) 2019-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

d) 2005-2008 model taşıtlar için 1/7/2019 tarihine kadar,

e) 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadır.

 

 

 

 

Yönetmelik Md. 9/1(e)'ye aykırı hareket edenler

 

 

 

 

Taşımacıya - 1206 TL

Sınıf1 Ve Sınıf7 Tehlikeli Yükleri Için Taşıma Izin Belgesinin Fotokopisinin Araçta Bulunmama Cezası
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(f):Yönetmelik Md. 9/1(f)'e aykırı hareket edenler  

 

Sürücüye - 60 TL

 

 

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin Tehlikeli Madde Taşıyan Araçta Bulunmama Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(g):Yönetmelik Md. 9/1(g)'e aykırı hareket edenler

 

 

Taşımacıya - 602 TL

 

8.1.4’Te Belirtilen Asgari Sayı Ve Kapasitede Yangınla Mücadele Teçhizatının Bulunmama Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(h):Yönetmelik Md. 5(6)'ya aykırı hareket edenler

 

Taşımacıya - 273 TL

Sürücüye - 54 TL

 

 

8.1.5’Te Belirtildiği Şekilde Genel Ve Kişisel Koruyucu Teçhizatın Bulunmama Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(ı) ve 28/4(i):Yönetmelik Md. 5(7)'ye aykırı hareket edenler

 

Taşımacıya her bir teçhizat için: 54 TL

Sürücüye - 54 TL

 

 

UN Numarası Verilerek Sertifikalandırılmış Ambalajların Kullanılmama Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(a):Yönetmelik Md. 5(4)'e aykırı hareket edenler

 

 

Gönderene - 1206 TL

 

1. Tehlikeli madde tanker içinde taşınıyor ise, taşınan yüke uygun olarak araçta;

Tehlike Ikaz Işareti Ve Turuncu Plaka Bulunmama Cezası

2. Tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taşınıyor ise,

Taşınan Yüke Uygun Olarak Araçlarda Tehlike Ikaz Levhası Ve Turuncu Plaka Bulunmama Cezası

3. Tehlikeli madde araç içerisinde ambalajlı (paketli) olarak taşınıyor ise;

Ambalaj Üzerindeki Tehlike Ikaz Etiketin Bulunmama Cezası

 

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(b):Yönetmelik Md. 5(5)'e aykırı hareket edenler

 

 

 

 

Gönderene - 1206 TL

Taşımacıya - 602 TL

Sürücüye - 120 TL

 

 

ADR Uygunluk Belgesi Olmayan Araçlara Dolum Yapılma Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(j):Yönetmelik Md. 13/1(c)'ye aykırı hareket edenler

 

Doldurana: 1.643 TL

Taşımacıya: 1.095 TL

 

 

Patlayıcı Madde Ve Gaz Yüklü Taşıtların, Türk Boğazları Bölgesindeki Köprü Ve Tüp Geçitlerden Geçişleri Cezası

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 28/4(k):Yönetmelik Md. 21/1(a)'ye aykırı hareket edenler

 

Taşımacıya: 1.557 TL

Sürücüye: 519 TL

 

TOP