Denizyolu Cezaları

Yüklere ilişkin bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi
Sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 kapsamında bulunan tehlikeli yükler, tehlikeli atık, yük atığı, hurda ve fumigasyon yapılmış yüklere ilişkin özel gereklilikler
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ile Güvenlik Planına ilişkin şartları yerine getirmeme cezası
Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ile Güvenlik Planına ilişkin tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere
Tehlikeli madde rehberi hazırlamama ve bulundurmama cezası
Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tarafların sorumluluklarına uymama cezası
İstihdam ettiği personele gereken eğitimleri aldırmama cezası
Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

İdari Para Cezaları

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyolu Ile Taşımacılığında Cezalar

YÖNETMELİK MADDESİNİN HÜKMÜ CEZAİ MADDE İÇİN DAYANAK 2016 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)
Yüklere Ilişkin Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması Veya Yapılan Bildirimlerin Doğru Bilgiler Içermemesi
Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(a):Yönetmelik 6. maddesine aykırı hareket edenler 1.095 TL 
 

Sınıf 1, Sınıf 6.2 Ve Sınıf 7 Kapsamında Bulunan Tehlikeli Yükler,

Tehlikeli Atık, Yük Atığı, Hurda Ve Fumigasyon Yapılmış Yüklere Ilişkin Özel Gereklilikler

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(b):Yönetmelik 7. maddesine aykırı hareket edenler

 

 

1.095 TL

 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Ile Güvenlik Planına Ilişkin Şartları

Yerine Getirmeme Cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(ç):Yönetmelik 9. maddesine aykırı hareket edenler

 

 

51.915 TL

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Ile Güvenlik Planına Ilişkin Tespit Edilen

Uygunsuzluğu 3 Ay Içerisinde Gidermeyenlere

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(ç):Yönetmelik 9. maddesine aykırı hareket edenler 77.873 TL 
 

Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlamama Ve Bulundurmama Cezası
 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(d):Yönetmelik 10. maddesine aykırı hareket edenler

 

10.380 TL

 

Tehlikeli Yük Taşıma Faaliyetinde Bulunan Tarafların Sorumluluklarına Uymama Cezası
 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(e):Yönetmelik 11. maddesine aykırı hareket edenler

 

1.038 TL

 

İstihdam Ettiği Personele Gereken Eğitimleri Aldırmama Cezası
 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(f):Yönetmelik 14. maddesine aykırı hareket edenler

 

1.095 TL

 

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere Ilişkin Diğer Zorunlu Hükümlerin Ihlali Durumunda
 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(g):Tehlikeli maddelerin denizyoluyla tasşınması hakkında yönetmelik için tıklayın.

 

1.095 TL

* Can, mal, çevre ve seyir emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen veya kasti ihlaller için, bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen ceza miktarları yüzde 100 arttırılır.

TOP